Westcliff, Lands of Commerce

Welcome to the Arena!

De vorige keer besloten jullie, na een Bollywood-waardig verhaal betreffende jullie overwinning over een Tarrasque, om de mensen van Glandolia doodsangsten aan te jagen met jullie inmiddels routine grap ‘Licht in een Kistje’.

Na in de krant gelezen te hebben over de verdwijning van kinderen uit het dorp, heeft Lulu, onder het mom: is niet mijn probleem, aanwijzingen van de daders tijdens haar wacht in de nacht afgeslagen.

Jullie werden de ochtend daarop wakker met een fris lentebriesje en een stevig ochtendgymnastiekprogramma, alvorens te vertrekken richting Ahmirran, de stad van de Gladiatoren.

Onderweg kwamen jullie langs het Lamia Hotel. Een enorm, luxe complex waar honderden bouwvakkers en ambachtslieden hard aan het werk waren om het hotel tijdig af te krijgen.
De werkers waren echter nogal verdacht gelukkig met hun werk en dit leverde uiteindelijk een doorgeprikte illusie op van een open massagraf voor een vervallen spookhuis, waar Lulu in de voortuin met haar scherpe ogen een rode bloem met bladeren van leer zag groeien.

Aangekomen in Ahmirran, trokken de helden direct over de markt naar de Arena, waar zij zich opgaven voor de uitdaging tegen Perrywinkles, de nieuwste creatie van Professor Nittlefizz, ’s werelds eerste necro-wetenschapper.

Na een korte run-in met Netch Poshpouch, hoofd van de machtigste merchant guild in Westcliff, maakten de helden korte metten met de enorme Flesh Golem en verlieten de arena om hun beloning in ontvangst te nemen.
Zij werden door de secretaris naar een kelder gestuurd, waar zij onder escorte van de wachters van Poshpouch in gevecht raakten met de kapitein en zijn wachters…

…behalve Aaldert. Die buiten bewustzijn met een zak over zijn hoofd werd afgevoerd en nu door de kille, scherpe wind wordt gewekt…

Comments

mennomethorst mennomethorst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.